Inimene, abikaasa, ema, president, poliitik, tegija ja tegutseja

Kollektiivlepingust - eellugu (1/4)

Kollektiivlepingu läbirääkimisi kõrvalt vaadates tundub kõik kena. Minu kogemused on aga eelnevalt sellised, et esimesele kohtumisele jõudes on juba plaan tehtud, kuidas Suure- ja Väikese-Peetri moonakotti peaks jagama. Seekord valmistusime varakult, et oma ettepanekuid paremini kaitsta. 

Septembris 2019 aastal kohtusid Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu esindajad Tallinnas,  et arutada kollektiivlepingu läbirääkimiste üle. Kohtumisel otsustati oma valdkonna mõtted kokku panna. Pärast teist kohtumist valmiski detsembris 2019, üks versioon -  millised numbreid ja teemasid EÕL ja ETKL ühiselt tahavad kollektiivlepingus kaitsta. Olime väga ühel meelel.

2020 aasta algas kenasti. Kollektiivlepingu läbirääkimised on muutnud aastatega nii legendaarseks, et kõik tahavad sellest tükikest endale saada. Paraku kipub elus ikka nii olema, et „tekk“ mida jagada jääb sama suureks. . Nii soovisid oma rida kollektiivlepingus näha mitmete uute erialade esindajad – jõuti kokkuleppele, et kollektiivlepingule lisanduvad eraldi kliinilised psühholoogid ning ETKL, kes esindab mitmeid erialasid,  võtab esindada ka logopeedid.

Veebruaris 2020  töötajate neljapoolsel kohtumisel, lepiti kokku kõikide töötasu numbrid ja kollektiivlepingu tekst. Õdede liidu ja kutseliidu 2019.a. kokkulepitud numbrid küll kahanesid aga jäid siiski kompromissina sellisteks, et kõik nõustusid.  Märtsis 2020 oli neljapoolselt kokkulepitud kollektiivlepingu projekt tööandjatele esitamiseks valmis.

Seejärel saabus eriolukord ja kõik viskusid Eesti inimeste tervist hoidma ning haigestunuid päästma.

Mais 2020, kui eriolukorrast oli saanud hädaolukord,  uuris EÕL - kas poleks aeg läbirääkimised siiski käima lükata? Töötajate esindajad said uuesti kokku. Ja oh häda, äkki ei sobinud märtsis kokkulepitud ÕDEDE JA ERIÕDEDE töötasu numbrid üldse! Arstide poolt tehti ettepanek, et just õed peaksid oma nõudmisi vähendama.  EÕL tegi ettepaneku, et arvestades majanduses toimuvat peaksid KÕIK osapooled võrdselt oma nõudmisi vähendama. Ei aidanud selgitused ega faktid, eelnevad kokkulepped põrusid.  Ootamatult nõustus Kutseliit arstide liidu ettepanekuga, vähendada õdede ja hooldustöötajate palganumbreid, samas arstide palganumbrid jäid selliseks kui märtsis kokku lepitud.  Muidugi uurisime miks kutseliit meelt muutis, kuid vastust ei saanud ja ühiseks aruteluks aega ei leitud… 

12. juuni 2020 aastal otsustas seega EÕL volikogu, et ei saa nõustuda arstide liidu ettepanekuga vähendada õdede, eriõdede ja kutsega hooldustöötajate töötasu nõudmisi ning vajadusel tuleb minna läbirääkimistele  üksi, et saaksime rääkida iseeenda eest. Loomulikult teavitasime kõiki osapooli, pakkudes võimaluse jätkata koos märtsis kokkulepitud ning teavitades kõiki ka EÕL esindusõiguseta rääkida õdede, eriõdede ja kutsega hooldustöötajate eest. 

Arstide liit soovis meile edu ning kutseliit teatas, et nemad peavad mõistlikuks jätkata koos arstidega. Sõbralikult tõdeti, et seega tuleb alustada kollektiivlepingu läbirääkimisi seekord eraldi.

EÕL juhatus valmistus keeruliseks aastaks

Eelmine
Suvi, seekord ikka täiega suvi
Järgmine
Kollektiivlepingust - töötülini juuni 2020 kuni aprill 2021 (2/4)

Lisa kommentaar

Email again:

Kommentaarid: 8

vQLobTstfiWeYJ wgPyrmubofcDhq Nov 27, 2021
RUXSnmdGkjeWOAq AfUGLZBhWSJwbc Nov 27, 2021
pNJCGHtI wzvybeDTpOx Dec 08, 2021
PZclXbWxY nXMVDKSjBCPoT Dec 08, 2021
XrsCwTcpU AgPzsjGOYF Dec 16, 2021
WtjdbAUI XOLwVJxah Dec 16, 2021
VAoZDuJcGrXiLY OqseZXdywBR Dec 26, 2021
tewgPbdr FJpqHmGoKynSLNb Dec 26, 2021