Inimene, abikaasa, ema, president, poliitik, tegija ja tegutseja

Novembrikuu EÕLis - niuhti... läbi

Kiire, kiire, kiire. Rääkimine, rääkimine, rääkimine. Selgitamine, selgitamine, selgitamine. Ikka veel on igas päevad midagi uut ja igas nädalas midagi ootamatut.

Olen vähemalt alati püüdnud elada mõttega, et "klaas on pooltäis, mitte pooltühi". Enamasti see mul ka õnnestub.  Mõnede asjade väljaujumise või mõnede inimeste nõudlikkuse taustal "a la ammu oleks pidanud sellega tegelema ja kaua ma ootama pean jms" on eriti oluline säilitada kaine meel ja hea tuju. Ja kui mul suur laps teatas, et "vihastamine on kõige mõttetum tunne üldse...", siis äkki oligi nii. Jõudsin vaid korra imestada, kuidas mu laps nii targaks on saanud ;)

Liikmeküsitlus oli äärmiselt tore, informatiivne ning vajalik. Nüüd  hakkab pilt ette saama mida peaks, mida võiks ehk mida liikmed kõige enam ootavad. Nalja sai muidugi ka. Esmakordselt sellist küsitlust ise "üles pannes" ja laiali jagades tegin katsetuse volikogu peal, kõik töötas. Edasi tegin copy paste,  ja siis jäid mõned olulised "linnukesed õigestesse lahtritesse pistmata" ning viimased vaba vastusega küsimused muutusid justkui "kohustuslikuks". Aitäh nendele liikmetele, kes asjale loovalt lähenesid  ja panid vastusena kirja lõbusaid lõike või mõne jabura sõna või näiteks minu meiliaadressi:). Päris pahaseid oli vähe. Lisaks luban, et värvides teeme järgmisel korral teistsuguse valiku ning  kirjavigadest püüame ka hoiduda - tegijal juhtub nii mõndagi.  Aitäh neile 88le, kes jagasid oma kontakte ja on valmis liidu tegevustesse panustama. Ka seal on nalja peidus ehk kui meiliaadress Teie nime ei sisalda või telefoninumbri juurde Te nime ei pannud, siis ärge ehmatage, et näiteks helistades või kirjutades küsime kõigepealt - kuidas on teie nimi.

Novembrikuus toimus Eesti Õdede Liidu volikogu. Läbi sai arutatud nii palju sisulisi ja vormilisi küsimusi kui me üldse suutsime kontsentreeritult päevakavva mahutada. Oluliselt aitas kaasa volikogu kellaajaline päevakava, sellest esimehe poolt kinnipidamine ning eelnevalt volikogu liikmete kodus tehtud töö ettesaadetud dokumentidega. Toimus ka tormiline seltsingute esindajate koosolek koos juhatusega. Pikisilmi ootab juhatus nüüd  seltsingute esimeeste ja aseesimeeste nimesid koos kontaktidega plaane 2017 aastaks.

Pädevuse hindamise muudatused hakkavad step by step toimima juba järgmisest aastast. Dokumendihalduse ja arvete menetlemise digitaliseerimiseks vajalik info hakkab kokku jooksma nii et varsti on võimalik otsuseid vastu võtta. Detsembrist asub tööle finantsjuht - raamatupidaja Pilleriin.

Valminud on iseseisva ambulatoorse õendusabi tegevusjuhend - 56 lehekülge suurt tööd ja pühendumist. Volikogu kinnitab dokumendi ning kui jõuame (esialgselt) kodulehe puhastamiseni, siis saab see dokument ka kodulehel kõigile kättesaadavaks.  Kodulehe päriselt uuendamiseni läheb veel aega. Nõus 100% nendega, kes selle vajadusest küsitluses märku andsid. Ühtlasi lükkame tegevusjuhendi ka riigi lauale, et sellest saaks ametlik juhend. 

Jätkunud on kollektiivlepingu läbirääkimised - kuigi valitsuse vahetus annab pisut hingetõmbeaega, siis ei kavatse me niisama oodata. Ettevalmistused ja arutelud käivad ka võimalikuks streigiks, kuna patsiendid on endiselt ravita. Ajalooline on sõlmitud konsensuslepe, millest Õdede Liidu fb lehel juba varasemalt juttu on olnud. Uued IT lahendused valmivad loodetavasti juba jaanuariks nii koolitustele registreerumiseks kui ka pädevuse taotlemiseks. Ühtlasi jätkub koostöö firmaga, kes loob meile e - poe meenete ostmiseks.

Välismaalastega sai sel kuul arutatud patsiendi ohutuse küsimusi ning pean ütlema, et neile väga meeldis õenduse ja ämmaemanduse riiklik arengustrateegia ;) Kutsekoja OSKA meeskonnale andsime sisendit õdede ja hooldustöötajate vajaduse kohta. Töö riiklikul tasandil jätkus erinevates töörühmades: digisaatekirjad, õendusepikriis, uued töögrupid seoses NANDA, NIC, NOC temaatikaga, kliinilise otsustustoe projekti juhtrühmaga liitumine  ning PAIK projekti rühmas osalemine. Kooskõlastusele saadetud asju jätkub seinast seina - aruannetest kuni insuldihaige käsitlemiseni. Siinkohal tänan kõiki neid, kes on meid kookõlastustel ja ka töörühmades esindanud/aidanud. Kõik see eristab meid kutseliidust ja näitab väga selgelt, et seltsingute töö ja ekspertkogude loomine on äärmiselt oluline. Õdede liit on organisatsioon, mis mõjutab, kelle käest küsitakse, kelle arvamus on oluline. Mida ühtsemad me oleme, seda enam suudame mõjutada  tervishoius tehtavaid valikuid. EÕL on vaja rohkem kaasarääkijaid, oma ala spetsialiste, kes suudaks vaielda, seista meie seisukohtade eest võrdselt teiste erialaspetsialistide - arstidega. EÕL on võidelnud kätte arvestatava partneri positsiooni Eesti tervishoiusüsteemis tehtavate otsuste mõjutajana. Oleme võrdväärselt laua taga koos arstide liidu ja nende seltsingutega. Oluline on seda kohta ka väärikalt täita.

Detsember leevendust ei too. Päevakavad on kõigil juhatuse liikmetel tihedad. Eesti õe toimetuskolleegiumi koosolek, volikogu, piirkondade, seltsingute koosolekud ja arutelud, sekka ministeeriumit ja haigekassat, kutsekoda ja OSKA raportit ka, riigikantselei omastehoolduse koormuse ja tervishoiutöötajate korruptsiooniteemaline ümarlaud. Kogu see tegevus on seotud KUTSE arendamisega! Viimane juhatuse ning volikogu esimehega koosolek toimub 20. detsembril. Vahetult enne jõule valmivad ka 2017 eelarve ning tegevuskava mustandite mustand. 2017 toob kaasa EÕL  AASTA tegevuskava! Planeerime võimalikult pikalt ette kõik regulaarsed koosolekud (volikogu, seltsingud jne) ning paneme paika kogu aastaks  EÕL koolitused - kõik selleks, et saaksite varakult planeerida ning osa võtta.

Esimene uue aasta koosolek on 3.jaanuaril 2017 aastal Tallinna kontoris;)

Püüdke jõulude ja uue aasta paiku puhata, suhelda nendega, kellega muidu pole aega olnud suhelda, käige sugulastel külas ja üleüldse -
Jõulud on perega olemise aeg.
Aitäh ja jõudu neile, kes sellel ajal valvavad patsientide üle.
Rahulikku advendiaega!
Eelmine
Väsimus ja vabadus ...
Järgmine
Kuulujutud ja eelarvamused

Lisa kommentaar

Email again: