Inimene, abikaasa, ema, president, poliitik, tegija ja tegutseja

Kihutavad kuud koos õdedega ...

Jupike aega (tegelikult juba kaks ja pool kuud) on möödunud sellest kui kirjutasin mida täpsemalt Õdede Liidus teeme. Püüan nüüd anda kiire ülevaate kuhu aeg on kulunud ... ei, ei, vale sõna. Õige on - kuhu aega oleme investeerinud.
Esialgne plaan oli jõuluks paljud asjad ära teha ning pärast jõule uue aastani puhata. See plaan ei õnnestunud. 

Detsembrikuus toimunud volikogus said kinnitatud  liikmemääratluse ja liikmemaksu dokumendid, streigifondi põhikiri, volikogu töökord, pädevuse hindamine. Jätkusid kollektiivleppe läbirääkimised. Juhatus, finantsjuht ja volikogu esimees koosatasid 2017 aasta eelarve projekti. Jõulude ja uue aasta vaheline aeg osutus parimaks ajaks, et valmis saada uue kodulehega (millega ilmselt olete nüüdseks juba jõudnud tutvuda). Uurisime erinevaid võimalusi dokumendihalduse korrastamiseks ning käivitasime arutelud erinevatel teemadel sh võtsime kokku ajakirja Eesti Õde küsitluse tulemused ning planeerisime järgmiseid tegevusi.

Jaanuaris võtsime tõsiselt arutada  EÕL eelarve, alustades finantskoolitusega volikogu liikmetele. Ühtlasi võtsime juppideks eelmise aasta eelarve tulud ja kulud ning panime tabelisse selleks aastaks planeeritud tegevused koos finantsidega. Erinevate piirkondade ühiselt mõtteid vahetades sündis uusi ideid nii selleks kui juba järgmiseks aastaks.  Koolituse järgmisel päeval õppisime ühiselt kasutama EÕL uut elektroonilist dokumendihaldussüsteemi. Süsteemi kasutuselevõtt on tänaseks ennast juba õigustanud, lihtsustades oluliselt piirkonna esimeeste ning ka juhatuse igapäevast asjajamist.  Vaevalt 6 nädalase kasutamise järel on meie dokumendihaldussüsteemi kogunenud 7 lehekülje jagu materjale, mis säilivad nüüd nii tulevastele põlvedele kui kirjutavad ajalugu meie igapäevastest tegemistest. Volikogu kinnitas jaanuaris nii eelarve eeskirja kui ka 2017 aasta eelarve, hüvitiste taotlemise vormid, volikogu tööplaani, valis Aasta Hooldustöötaja ja arutas järgmisi töödokumente, mida aprillis kinnitama hakkame. Samuti kuulutati välja Aasta Õe ja Aasta Teo kandidaatide esitamine.

Seoses Eesti Õe tagasisideküsitlusega toimus mitu koosolekut nii tänaste tegijatega kui ka arutelud uuteks väljakutseteks. Kaasati tervishoiu kõrgkoolid ja ülikooli õendusteaduse inimesed.  Praeguseks on vastu võetud otsus, et Eesti Õde ilmub 2017 aastal 2 korda - kevad- ja sügisnumbrina. Kevadises numbris kajastame kindlasti millised plaanid on ajakirja arendamisega seonduvalt sündinud ja sündimas.

Jaanuari mahtus lisaks volikogu koolitusele ka õendusjuhtide talvekool, ajakirjandusega suhtlus kollektiivlepingu läbirääkimiste lõppemisest, kõrgkoolide lõpu- ja avakatustega seonduv, sotsiaalministeeriumi kirjadele/kooskõlastustele vastamine. Igapäevaselt jätkub tegevus nii meenete soetuseks e-poe küsimustega kui ka näiteks liikmepiletite  ja sünnipäevakaartide tellimine, rääkimata arvete, hüvitiste, koolituste jms menetlemine.

Parimad tulemused oleme saavutanud e-maailmaga tutvudes. Pädevuse hindamiseks dokumentide esitamine liikus paberkandjalt elektroonseks, valdav enamus ka seda võimalust kasutas. Nüüd oleme testinud edukalt kodulehe kaudu konverentsile registreerumist ning piirkonna koolitusele registreerumist lingi kaudu. Küsimusi ja keerulisi olukordi tuleb loomulikult ette, kuid kindlasti on asjaajamine muutumas lihtsamaks korraldajatele ning kaasaegsemaks liikmetele.   Siinkohal suured tänud meie IT spets Tarmole, kes on kaasa mõelnud, aega leidnud ja need lahendused toimivaks muutnud.

Kõik liikmete poolt esitatavad vormid/taotlused liiguvad selle aastaga samuti digimaailma. Selge, et see esialgu pisut keeruline tundub, kuid viimane kuu aega on näidanud, et saame hakkama. Õpime üheskoos. Endiselt on võimalik esitada taotlusi uusi vorme elektrooniliselt täites, raamatupidamine@ena.ee aadressile saates ning seejärel välja printides, allkirjastades ja pabereid piirkonna esimehele esitades. Loodame, et paberil esitamine tasapisi muudkui väheneb, vastavalt kuidas  uusi oskusi lisandub. Ühtlasi hoiame metsa ning vähendame asjaajamise kulusid. Kindlasti muutub süsteem veelgi liikmesõbralikumaks kui valmib EÕL siseveeb. Loodame selle kohta uusi uudiseid edastada juba kevadel.

Jätkunud on tervisepäevade korraldamine piirkondades ning lisandunud piirkondade koolituspäevad. Piirkondades on arutelus "Juhtorganite valimise kord" ning valmimas asjaajamiskord koos kõikide lisadega, mis peaksid kinnitatud saama aprilli volikogus.  Arutelu jätkuvad piirkondade juhtimise teemadel, et ka need põhimõtted ja kokkulepped saaksid kirja veel sel  aastal.
Seltsingute esindajate ning juhatuse kokkusaamine toimus veebruaris, kus arutati läbi ja said paika ka seltsingute selle aasta tegevused, ideid jätkus siingi juba järgmiseks aastaks. 

Jätan kirjeldamata selle, mida teeme igapäevaselt - töörühmad, nõukogud ja arutelud, mis toimivad regulaarselt, on kirjas meie kodulehel. Siseveebi käivitamisel lisame sinna ka töörühmade materjalid. Ootame, et see annaks  aktiivsetele liikmetele rohkem võimalusi EÕL tegevustes kaasa lüüa.

Finantsjuht-raamatupidaja tööle asumine on andnud palju tuge mitte ainult juhatusele, vaid ka piirkonna esimeestele.  Tänu Pilleriini igapäevasele tegevusele laheneb nii mõnigi keeruline olukord kiiresti. Aprillist liitub EÕLiiduga täiskoormusel ka Gerli Liivet.  Gerli õlul on juba täna nii liikmeregister kui meened, aprillist lisanduvad kutse arendamisega seonduv ja rahvusvaheline tegevus. Ühtlasi hakkab Gerli  vedama õe miinimumkompetentside töörühma, mille tegevust nii kõrgkoolid kui õendusjuhid juba pikalt ootavad.  Linda spetsialiseerub enam seltsingutele ning ka ametiühingulisele tegevusele. Ühine juhatuse kalender dokumendihaldussüsteemis ning regulaarsed koosolekud võimaldavad meil olla kursis üksteise tegevusega ja tegevusi omavahel kooskõlastada.

Usun, et kevadel on uudiseid jätkuvalt. Osa neist saavad kajastatud Eesti Õe aprillinumbris, osa kindlasti 12.mail toimuval Õdede Päeva konverentsil Tartus. Pane kalendrisse ja tule Tartusse. Info endiselt www.ena.ee

Kuulmiseni.
Ja ärge üle töötage ega haigeks jääge.
Ilusat jätkuvat sõbrakuud!

Eelmine
2016 lahkub ... et tulla saaks uus 2017
Järgmine
Noortest, kes on niisama

Lisa kommentaar

Email again: